Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: 

 1. Τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά
 2. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένο

 

Θέμα: Πώληση Βλημάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και Αεροπορικών Βομβών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Σαουδική Αραβία με Διακρατική Συμφωνία

 

ΣΧΕΤ:        

    I.        Ερώτηση και ΑΚΕ 954/77//06-11-2017 Βουλή των Ελλήνων       

  II.        Φ.900α/1390/15737/07-11-2017/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ.

 

Κύριοι Υπουργοί, 


Τις τελευταίες ημέρες με μπαράζ δημοσιευμάτων αποκαλύπτονται πολλές άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της υπόθεσης που αφορά την πώληση αμυντικού υλικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικότερα, στο φύλλο της 10ης Νοεμβρίου 2017 της Εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ” δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικό έγγραφο που εστάλη το απόγευμα της 12ης Ιουνίου 2017, μια ημέρα δηλαδή πριν την υπογραφή της δήθεν Διακρατικής σύμβασης συμφωνίας της Χώρας μας με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, του Προξένου μας στο Ριάντ κ. Ηλία Κλουβάτου προς τον Ταξίαρχο της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών τον οποίο ο Υπουργός Άμυνας, κ. Πάνος Καμμένος παρουσία ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, απείλησε με σύλληψη και τελικά ξήλωσε μετέθεσε από τη θέση του, στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: «Σαουδάραβες στρατιωτικοί δήλωσαν πλήρη άγνοια για δραστηριότητα κ. Βασίλη Παπαδόπουλου και εξέφρασαν επιθυμία συνομιλίες να γίνονται "Government to Government”».

Είναι απορίας άξιο πως η Ελληνική Κυβέρνηση, μετά την ανωτέρω ενημέρωση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Πρόξενο μας, προχώρησε, εσπευσμένα μάλιστα, στην υπογραφή της εν λόγω δήθεν Διακρατικής Σύμβασης Συμφωνίας με τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε, εμφανίζεται παράλληλα και ως εκπρόσωπος της Ιορδανίας για το ίδιο αμυντικό υλικό.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την υπογραφή της εν λόγω δήθεν Διακρατικής Σύμβασης Συμφωνίας επρέπει έπρεπε να απαντηθούν άμεσα καθώς από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Υπουργός Άμυνας τις προηγούμενες ημέρες είναι προφανές δια γυμνού οφθαλμού τα κάτωθι:

 -Δεν φέρουν νόμιμες επικυρώσεις, αλλά πρόκειται για απλά φωτοαντίγραφα έγγραφα της  αλλοδαπής που δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από την Ελληνική Διοίκηση.
  -Εξουσιοδοτούν αλλοδαπό υπήκοο γεγονός που σύμφωνα με ειδικούς δεν επιτρέπεται.
  -Περιλαμβάνουν Γρηγοριανό Ημερολόγιο ενώ είναι γνωστό ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας χρησιμοποιούσε το ισλαμικό σεληνιακό ημερολόγιο Χίζρι από το 1932.
  -Υπογράφονται από αναρμόδιο Αξιωματικό της Αεροπορίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενώ το αμυντικό υλικό των 300.000 βλημάτων 105 χιλιοστών προορίζεται για τον Στρατό Ξηράς της εν λόγω Χώρας, σύμφωνα με τη δήθεν Διακρατική Σύμβαση Συμφωνίας.
 -Το έγγραφο το οπ οίο έχει προσκομιστεί από τον κ. Υπουργό Άμυνας για τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο είναι σαφές ότι δεν τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει, αλλά να διαπραγματευτεί την εν λόγω σύμβαση Συμφωνίας ως Εκπρόσωπος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
 -Η περιβόητη δήθεν Διακρατική Συμφωνία υπεγράφη όχι στην Έδρα του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, αλλά στο στη Θεσσαλονίκη.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας,

 1. Τα έγγραφα της αλλοδαπής που έχουν υποβληθεί από τον κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο και τον ορίζουν ως δήθεν εκπρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας φέρουν τις νόμιμες επικυρώσεις από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να μπορούν να ληφθούν νομίμως υπόψη της Ελληνικής Διοίκησης; Παρακαλούμε να κατατεθούν ακριβή φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που εξουσιοδοτούν των κ. Βασίλη Παπαδόπουλο καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές και τις Αρχές των Χωρών αυτών.
 2. Προηγήθηκε έλεχγος έλεγχος της εγκυρότητας των εν λόγω εγγράφων και η αρμοδιότητα υπογραφής των Αξιωματικών που τα έχουν χορηγήσει; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος γνησιότητας των υποβληθέντων από τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο εγγράφων.
 3. Πριν την Ηλεκτρονική Επιστολή του Προξένου μας στο Ριάντ κ. Ηλία Κλουβάτου στις 12 Ιουνίου του 2017, τον οποίο έσπευσε να απαξιώσει ο κ. Υπουργός Άμυνας, έχουν προηγηθεί και άλλα σχετικά με την υπόθεση τηλεγραφήματα (ακόμη και Ε.Χ.) από την Πρεσβεία μας στο Ριάντ; Παρακαλούμε να κατατεθεί το σύνολο των σχετικών Επιστολών και Τηλεγραφημάτων. 
 4. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει εξουσιοδοτήσει τον κ. Υπουργό Άμυνας, όπως ο νόμος ορίζει, τον κ. Υπουργό Άμυνας πριν την υπογραφή της δήθεν Διακρατικής Συμφωνίας με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τελική υπογραφή αυτής ; Να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο.
 5. Ο κ. Υπουργός Άμυνας, που εισηγήθηκε στο ΚΥΣΕΑ την υπογραφή της εν λόγω Διακρατικής Σύμβασης Συμφωνίας, είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά Μέλη του ότι Εκπρόσωπος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ήταν η εταιρία του κ. Βασίλη Παπαδόπουλου και όχι κάποιος κρατικός αξιωματούχος της εν λόγω Χώρας; 
 6. Αληθεύει ότι τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών μετακινήθηκαν με στρατιωτική πτήση (Αεροσκάφος C-27) από την Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη την 13η Ιουνίου 2017 με σκοπό την υπογραφή της δήθεν Διακρατικής Σύμβασης Συμφωνίας ; Να κατατεθεί το σχετικό σχέδιο πτήσης.
 7. Ο κ. Υπουργός Άμυνας επιδίωξε να συναντηθεί με τον ομόλογο του του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για να διαπραγματευτεί μια τόσο σημαντική Διακρατική Συμφωνία ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συνάντηση τους. 
 8. Ο δήθεν Εκπρόσωπος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, που υπέγραψε τη σχετική Διακρατική Συμφωνία, συναντήθηκε στην Αθήνα με τις επίσημες αποστολές των αξιωματούχων της Χώρας αυτής; Τηρήθηκαν πρακτικά των εν λόγω συναντήσεων; Σε καταφατική περίπτωση να κατατεθούν τα σχετικά πρακτικά.Οι Επερωτώντες Βουλευτές,

 1. Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α’ Αθηνών
 2. Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλευτής Β΄Αθηνών.
 3. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
 4. Σίμος Κεδίκογλου, Βουλευτής Εύβοιας
 5. Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
 6.  Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου