Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

 

Θέμα: Εφαρμογή νέου Μισθολογίου του Ν.4472/2017

 

Κε Υπουργέ,


Με τον Ν.4472/2017 θεσπίστηκε νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με έναρξη ισχύος την 01-01-2017.

Επίσης με τις παρ.Δβ και Ε του άρθρου 127 του υπόψη νόμου, θεσπίστηκαν αφενός ειδική αποζημίωση για νυκτερινή απασχόληση με ποσό 2,77 ευρώ ανά νυκτερινή ώρα απασχόλησης και αφετέρου το επίδομα «παραμεθορίου» με το ποσό των 100 ευρώ αντίστοιχα.

Παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ψήφιση του ως άνω νόμου, ακόμη δεν εφαρμόστηκε το νέο μισθολόγιο, δεν χορηγήθηκε η ειδική αποζημίωση και το επίδομα «παραμεθορίου», παρατείνοντας έτσι την αβεβαιότητα των στελεχών αφενός για τον χρόνο εφαρμογής του και αφετέρου για το εάν θα επιφέρει αυτό μειώσεις στις καθαρές αποδοχές τους.

Επειδή ο μισθός των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, αποτελεί θεμελιώδες οικονομικό μέγεθος της ζωής τους με επιπτώσεις στον προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό τους και η παράταση της αβεβαιότητας μόνο επιπρόσθετο άγχος και ανησυχία προκαλεί σε αυτά, ερωτάται ο κ.Υπουργός:

  1. Πότε ακριβώς και με ποιού μήνα μισθοδοσία θα εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο, που θεσπίστηκε με τον Ν.4472/2017;
  2. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η χορήγηση του επιδόματος «παραμεθορίου» για τα στελέχη των ΕΔ, της παρ.Ε του άρθρου 127 του υπόψη νόμου;
  3. Πότε, σε ποια στελέχη και με ποια ακριβώς διαδικασία θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση, της παρ.Δβ του άρθρου 127, επίσης του υπόψη νόμου; 


Οι ερωτώντες βουλευτές,

Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α’ Αθηνών

Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Ν. Έβρου