Βουλή των Ελλήνων 

Ερώτηση
 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο
Υπ' όψιν: Αν. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Θέμα: «Στεγανοποίηση» από πολιτικές παρεμβάσεις των ερευνών διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος.

 

 

Η θέσπιση νομοθεσίας που θα «στεγανοποιεί» αποτελεσματικά από πολιτικές παρεμβάσεις την διεξαγωγή ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς, αποτελεί απαράβατο όρο και υποχρέωση κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

 

Έως σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, εδάφια α' και β' του Ν. 4320/2015, όπως ισχύει, ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργός Επικρατείας καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίηση τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης, ενώ παράλληλα ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

 

Οι αρμοδιότητες αυτές, αυτούσιες, ανατέθηκαν πλέον με την υπ' αριθμ. Υ30/12.10.2015 Απόφαση Πρωθυπουργού στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 2 αυτής.

 

Σε σχετική απάντηση σας με αρ. πρωτ. 392/26.11.2015, σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ευ. Μπασιάκου και αναφορικά με το μείζον ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς, σημειώνατε ότι «οι αρχές επεξεργάζονται και Θα εκδώσουν νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς». Έως και σήμερα αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015 να εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο νόμου «Έκδοση Διαταγής Πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση κλπ», όπως είχε αναρτηθεί στην δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2014, στο άρθρο 2, προβλεπόταν η σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Δίωξης της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος, αποτελούμενη από έξι (6) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Μέλη της Επιτροπής προβλεπόταν να είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, με τους αναπληρωτές τους, ενώ χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελούσε ο αρχαιότερος Εισαγγελικός Λειτουργός, μέλος της επιτροπής. Δυστυχώς, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου (Ν. 4329/2015, ΦΕΚ 53/Α72015), το σχετικό άρθρο δεν περιλήφθηκε και δεν νομοθετήθηκε.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γιατί δεν έχει ακόμα νομοθετήσει τον όρο της στεγανοποίησης από πολιτικές παρεμβάσεις στη διεξαγωγή ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς, όπως ο ίδιος ανέφερε ότι προτίθεται να πράξει στην από 26.11.2015 απάντηση του στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο;
2. Γιατί συνεχίζει να υφίσταται από πλευράς αρμοδιοτήτων η δυνατότητα του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης να ασκεί άμεσο έλεγχο των διωκτικών μηχανισμών για θέματα διαφθοράς;
3. Πότε προτίθεται να προχωρήσει στη νομοθέτηση της στεγανοποίησης της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
1. Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Βουλευτής Ηλείας
2. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής Ηρακλείου - Γραμματέας ΠΕ ΝΔ
3. Τσιάρας Κωνσταντίνος, Βουλευτής Καρδίτσας - Γεν. Γραμματέας ΚΟ ΝΔ
4. Γεωργιάδης Αδωνις, Βουλευτής Β' Αθήνας - Αντιπρόεδρος ΝΔ
5. Κέλλας Χρήστος, Βουλευτής Αάρισας
6. Βλάσης Κωνσταντίνος, Βουλευτής Αρκαδίας
7. Μπουκώρος Χρήστος, Βουλευτής Μαγνησίας
8. Κεδίκογλου Σίμος, Βουλευτής Εύβοιας
9. Ασημακοπούλου Αννα-Μισέλ, Βουλευτής Β' Αθήνας
10. Κασαπίδης Γεώργιος, Βουλευτής Κοζάνης
11. Μπασιάκος Ευάγγελος, Βουλευτής Βοιωτίας
12. Βεσυρόπουλος Απόστολος, Βουλευτής Ημαθίας
13. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
14. Γεωργαντάς Γεώργιος, Βουλευτής Κιλκίς
15. Ανδριανός Ιωάννης, Βουλευτής Αργολίδας
16. Σταμάτης Δημήτριος, Βουλευτής Επικρατείας
17. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Βουλευτής Α' Πειραιά
18. Γιαννάκης Στέργιος, Βουλευτής Πρέβεζας
19. Κατσανιώτης Ανδρέας, Βουλευτής Αχαΐας
20. Παπακώστα Κατερίνα, Βουλευτής Β' Αθήνας
21. Καράογλου Θεόδωρος, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
22. Οικονόμου Βασίλειος, Βουλευτής Επικρατείας
23. Βαγιωνάς Γεώργιος, Βουλευτής Χαλκιδικής
24. Κικίλιας Κωνσταντίνος, Βουλευτής Α' Αθήνας
25. Καββαδάς Αθανάσιος, Βουλευτής Λευκάδας
26. Καρασμάνης Γεώργιος, Βουλευτής Πέλλας
27. Βλάχος Γεώργιος, Βουλευτής Αττικής
28. Αθανασίου Χαράλαμπος, Βουλευτής Λέσβου
29. Τραγάκης Ιωάννης, Βουλευτής Β' Πειραιά
30. Παναγιωτόπουλος Νίκος, Βουλευτής Καβάλας
31. Κυριαζίδης Δημήτριος, Βουλευτής Δράμας
32. Καραμανλή Άννα, Βουλευτής Β' Αθήνας
33. Αντωνίου Μαρία, Βουλευτής Καστοριάς
34. Αναστασιάδης Σάββας, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
35. Σκρέκας Κωνσταντίνος, Βουλευτής Τρικάλων
36. Καραμανλής Κωνσταντίνος, Βουλευτής Σερρών
37. Αντωνιάδης Ιωάννης, Βουλευτής Φλωρίνης