Βουλή των ΕλλήνωνΗ Ελληνική Αστυνομία, μετά την παύση λειτουργίας του συστήματος ασύρματων επικοινωνιών τύπου TETRA στην Αττική την 31.07.2014, επανήλθε στην προ-ολυμπιακών αγώνων κατάσταση κάνοντας χρήση του αναλογικού συστήματος επικοινωνιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών της αναγκών.

Το εν λόγω αναλογικό σύστημα υπολείπεται τόσο τεχνολογικά όσο και επιχειρησιακά των σύγχρονων συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών, ειδικότερα αυτών τύπου TETRA, με κυριότερο μειονέκτημα την χαμηλή ασφάλεια των επικοινωνιών καθώς είναι ευάλωτο σε συνακροάσεις και παρεμβολές.

Δεδομένων των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική και τους κινδύνους/περιορισμούς που ενέχει η παρατεταμένη χρήση του αναλογικού συστήματος, η φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προχώρησε την 16.12.2014 (ΦΕΚ 3379) στην αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας «Lamas Pinto Consultants Corp» προς το Ελληνικό Δημόσιο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος επικοινωνίων και μάλιστα με πρόβλεψη επέκτασης σε όλη την Ελλάδα.

Η εν λόγω δωρεά του προσφερόμενου συστήματος αποτιμήθηκε σε € 25.000.000 (αξία συστήματος) πλέον € 2.200.000 για τις υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας, που σε απλά ελληνικά σημαίνει πως δεν θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα επικοινωνιών που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και επιχειρησιακές απαιτήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και που σαφώς υπερέχει τεχνολογικά οποιουδήποτε άλλου συστήματος που χρησιμοποιείται σήμερα (ακόμα και του καταργηθέντος τύπου TETRA της SIEMENS) κυρίως επειδή:

-       επιτρέπει, εκτός των υπηρεσιών φωνής, τη μεταφορά μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και άρα την εγκατάσταση σχετικών εφαρμογών, και

-       παραχωρεί στην ΕΛ.ΑΣ. τα Μοναδικά Κλειδιά Αποκρυπτογράφησης που επιτρέπουν τον απόλυτο έλεγχο του συστήματος.

Όμως, παρά τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην Αττική, τους κινδύνους που ενέχει ένα απαρχαιωμένο αναλογικό σύστημα επικοινωνιών, το μηδενικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου ψηφιακού συστήματος, 6 μήνες μετά την αποδοχή της δωρεάς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα για την επ’ωφελεία της ασφάλειας των πολιτών και της Υπηρεσίας χρήση του ψηφιακού συστήματος.

 

Ερωτάται, λοιπόν, ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Θεωρεί ότι το υπάρχον αναλογικό σύστημα ασύρματων επικοινωνιών επαρκεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.;
  2. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής η λειτουργία του δωρηθέντος ψηφιακού συστήματος το οποίο δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο;
  3. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης η έκθεση των επικοινωνιών της ΕΛ.ΑΣ. σε κακόβουλα στοιχεία με τη διατήρηση του αναλογικού συστήματος ή απλής κωλυσιεργίας του Υπουργείου;
  4. Απεργάζεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η ΕΛ.ΑΣ. εναλλακτική λύση στο επικοινωνιακό έλλειμμα, και αν ναι, με ποια κριτήρια;