Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών

Θέμα: Υποχρεωτικός αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια και τις σχολικές μονάδες  

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, έχει πυροδοτήσει ξανά συζητήσεις σχετικά με την  καταλληλότητα και τον προσεισμικό έλεγχο των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. Δυστυχώς, παρατηρείται ότι αρκετά από τα δημόσια κτίρια που στεγάζουν δραστηριότητες της Δημόσιας Διοίκησης δεν έχουν περάσει από την διαδικασία του Α΄ βαθμιου προσεισμικού ελέγχου δομικής τρωτότητας, έλεγχος που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογιστεί κανείς, ότι τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια έγιναν σε μία εποχή που δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός.

Η Πολιτεία οφείλει να εστιάσει στο πρόβλημα καταλληλότητας των δημοσίων κτιρίων γιατί το «προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν». Οφείλει να ενισχύσει θεσμικά και να ελέγξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδιου φορέα για την αντισεισμική πολιτική. Τα ειδικά προγράμματα που υλοποιεί ο οργανισμός σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες κάθε δημόσιου φορέα πρέπει να στοχεύσουν στον έλεγχο όλων των δημοσίων κτιρίων.

Στο βωμό της οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει να θυσιάζουμε πόρους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών. Ο προληπτικός έλεγχος όλων των δημοσίων κτιρίων, η σωστή ενημέρωση και η γνώση των μέτρων προστασίας θεωρούνται ζωτικής σημασίας και αποτελούν «ασπίδα» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

Στα πλαίσια της θεσμοθέτησης  αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών που ήδη ισχύουν, έχει πρόθεση η Πολιτεία να θεσπίσει και νομικά την «υποχρεωτικότητα» του αντισεισμικού έλεγχου όλων  των δημοσίων κτιρίων;

Πόσα από τα δημόσια κτίρια της Αθήνας έχουν ελεγχθεί;

Πόσα σχολεία της Αθήνας έχουν ελεγθεί και έχουν κριθεί ακατάλληλα; Ποια τα πορίσματα του ΟΣΚ για τα συγκεκριμένα σχολεία;

Είναι κατάλληλα επανδρωμένες οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να πραγματοποιήσουν τους αντίστοιχους ελέγχους; Ποιες ενέργειες έχει κάνει η Πολιτεία για την καλύτερη συνεργασία του ΟΑΣΠ με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα γραφειοκρατίας και να πραγματοποιούνται  ταχύτερα και αποτελεσματικότερα οι έλεγχοι των δημοσίων κτιρίων;

Έχουν πραγματοποιηθεί και καταρτισθεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών και των μαθητών για την αντισεισμική προστασία;

 Ο ερωτών βουλευτής
 
Βασίλειος Π. Κικίλιας