Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα : Αποζημίωση των πληγέντων φυσικών προσώπων που υπέστησαν ζημιές της περιουσίας τους στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008.

Είναι σε όλους γνωστά τα τραγικά γεγονότα που κατέστρεψαν την Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2008, και συγκεκριμένα την 8-12-2008. Έλληνες πολίτες είδαν την ολοσχερή καταστροφή της περιουσίας τους , και το κράτος ακόμα δεν έχει ασχοληθεί να αποζημιώσει παρά ελάχιστες περιπτώσεις, και μάλιστα υφίσταται διάκριση στο νόμο μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα ο νόμος 3746 / 16-2-2009 (ΦΕΚ Α’ 27) προέβλεπε στο άρθρο 73 μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά την διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008. Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού άφησαν προκλητικά και ανάλγητα εκτός αποζημίωσης, τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, π.χ. στην οδό Φιλελλήλων. Οι άνθρωποι αυτοί  λόγω προφανούς νομοθετικού κενού δεν μπορούν να λάβουν ούτε την οικονομική ενίσχυση  της παρ. 1 του άρθρου 73 του εν λόγω νόμου.

Στη συνέχεια, στις καταστροφές των γεγονότων της 12ης Φεβρουαρίου 2012, κυρώθηκε με το νόμο 4082 / 3-10-2012 (ΦΕΚ Α’ 187) η πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 59 / 15-3-2012) ‘Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών’,  που έχει υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των αποζημιώσεων των πληγέντων πολιτών. Πράγματι στο άρθρο 1 του νόμου αυτού με τίτλο ‘Δικαιούχοι’ υπάρχει, επιτέλους, πρόβλεψη ότι μπορούν να αποζημιωθούν και οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) που υπέστησαν ζημιές, καλύπτοντας έτσι το νομοθετικό κενό, και στην ουσία την παράβλεψη του νόμου 3746 / 2009, ως προς την αποζημίωση των πληγέντων φυσικών προσώπων.

 

Ερωτάται ο Υπουργός:

Στα πλαίσια του Συντάγματος, που προστάζει την ισότητα των πολιτών απέναντι στους νόμους, με ποιο τρόπο θα διορθωθεί αυτή η αδικία και πως θα καλυφθεί το νομοθετικό κενό, ώστε αν είναι δυνατή η αποζημίωση των πληγέντων φυσικών προσώπων που υπέστησαν τρομακτικές ζημίες της περιουσίας τους στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008;

Είναι πρόθεσή σας να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για το νόμο 3746 / 2009 ώστε να μπορούν άμεσα να αποζημιωθούν και τα φυσικά πρόσωπα που ζημιώθηκαν στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008;

 Ο ερωτών βουλευτής
 
Βασίλειος Π. Κικίλιας