Δελτία ΤύπουΗ Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων αποκτά μια ιδιαίτερη σημειολογία, καθώς συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την ισονομία και τις αρχές που πρεσβεύει η Δημοκρατία.

Ο πρόσφυγας δεν διαχωρίζεται σε γένος, ηλικία, φύλο, χρώμα ή θρησκεία. Το να είναι κάποιος πρόσφυγας δεν είναι επιλογή. Δυστυχώς η πρόσφατη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τις παγκόσμιες τάσεις δείχνει ότι ο ρυθμός αύξησης των προσφύγων είναι πιο γρήγορος από εκείνον της εύρεσης λύσεων.

Όμως, πέρα από το συμβολισμό και τον όποιο χαρακτηρισμό επιχειρεί κανείς να προσδώσει στη σημερινή Ημέρα, το βέβαιο είναι ένα: Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων αναδεικνύει την ανάγκη για δράση. Δράση επικεντρωμένη στον πρόσφυγα, δράση επικεντρωμένη στον άνθρωπο.

Η Ελληνική Πολιτεία ανταποκρινόμενη σε αυτά τα δεδομένα υλοποιεί μία σειρά ενεργειών ως αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, που εφαρμόζει η χώρα μας. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Το ίδιο και η ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και της Αρχής Προσφυγών που συνέβαλαν καθοριστικά στη θέσπιση ενός συστήματος ασύλου, δίκαιου και κυρίως αποτελεσματικού. Η χορήγηση, τον τελευταίο χρόνο, διεθνούς προστασίας σε 926 άτομα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα.

Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση η συνεργασία των Κρατών- Μελών και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. είναι υψίστης σημασίας. Η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή των βαρών είναι οι καλύτεροι εγγυητές για τη διασφάλιση αρωγής και προστασίας προς όλους τους πρόσφυγες.

Σήμερα ας στρέψουμε τη σκέψη μας προς όλους τους πρόσφυγες, εντείνοντας την υποστήριξή μας προς αυτούς.