Δελτία ΤύπουΟ Υπουργός, ως κεντρικός ομιλητής, ανέπτυξε την ενότητα «Πολιτική Ασύλου: Ανθρώπινα Δικαιώματα και κοινωνική ένταξη».

O Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σήμερα (30-06-2014), κεντρική ομιλία, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη με θέμα: «Μία ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη: Ποιες είναι οι προκλήσεις για συνεργασία με τρίτες χώρες;», που διοργάνωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως κεντρικός ομιλητής, ο κ. Κικίλιας ανέπτυξε την ενότητα «Πολιτική Ασύλου: Ανθρώπινα Δικαιώματα και κοινωνική ένταξη». Κατά την έναρξη της ομιλίας του ανέφερε τα εξής για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: «Είναι γεγονός ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με τους εξής τρόπους: Καταρχήν, στην περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ασύλου στην Ε.Ε. με την καθιέρωση περισσότερων κοινών προτύπων σε επίπεδο Ε.Ε. και με τον περιορισμό των δυνατοτήτων παρέκκλισης. Είμαι βέβαιος ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ερμηνεύουν τους νέους κανόνες αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω εναρμόνιση, δεδομένων μάλιστα των αυξημένων αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου στον τομέα του ασύλου, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Επίσης, ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), σε πρακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερο βαθμό ομοιομορφίας ως προς την ερμηνεία και εναρμόνισης ως προς την εφαρμογή και να επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων επί των αιτημάτων ασύλου, που εκδίδουν τα κράτη μέλη. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που έχει το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είναι ότι παρέχει μεγαλύτερη προστασία των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες με ειδικές ανάγκες όπως οι (ασυνόδευτοι) ανήλικοι».

Αναφερόμενος στο θέμα της αλληλεγγύης των κρατών-μελών ο κ. Υπουργός τόνισε: «Στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου, η φιλοσοφία του συστήματος του Δουβλίνου διατηρείται αναλλοίωτη. Η αλληλεγγύη έναντι κρατών-μελών, τα οποία υφίστανται μεταναστευτική πίεση θα αποτελεί ζήτημα όσο τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την εξέταση αιτήσεων ασύλου και για την υποδοχή αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, απλά και μόνον επειδή ήταν το πρώτο κράτος-μέλος, στο οποίο εισήλθαν οι αιτούντες».

Όσον αφορά το έργο της Υπηρεσίας Ασύλου, που πριν από λίγες ημέρες συμπλήρωσε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε  ότι «η χορήγηση, τον τελευταίο χρόνο, διεθνούς προστασίας σε 926 άτομα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανέπτυξε τα ουσιαστικά βήματα που έχουν γίνει από την χώρα μας στο τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, ενώ υπογράμμισε: «Για το 2014, στόχος μας είναι να υπάρξει βελτίωση των δεικτών, έτσι ώστε το ισοζύγιο εισερχομένων – εξερχομένων παράνομων μεταναστών να διαμορφώνεται από 1/2 σε 1/3 και να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση εικόνας».

 Ο κ. Κικίλιας ολοκλήρωσε την ομιλία του τονίζοντας τα εξής: «Πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της  Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων απευθυνόμενος προς όλους σας αναφέρθηκα στην ιδιαίτερη σημειολογία που έχει αυτή η ημέρα, καθώς συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την ισονομία και τις αρχές που πρεσβεύει η Δημοκρατία. Δήλωσα επίσης, την ανάγκη να αναλάβουμε δράση επικεντρωμένη στον πρόσφυγα, δράση επικεντρωμένη στον άνθρωπο. Μένω σταθερός στις δηλώσεις μου. Πλήρης στήριξη και καθαρές σχέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια, με την ηθική και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές, αλλά, κυρίες και κύριοι, και τήρηση του νόμου. Διότι ο σεβασμός της ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι μονόδρομος για κάθε Κράτος Δικαίου».