Βουλή των Ελλήνων

Λειτουργία νέου ασύρματου ψηφιακού συστήματος επικοινωνιών και αποδοχή δωρεάς 5.000 οχημάτων παντός τύπου για τις επιχειρησιακές ανάγκες των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας περισσότερα