Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, κατ΄ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019, από το Πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Βασιλείου Κικίλια (Κριεζώτου 4, τ.κ. 10671, τηλ. 2103390292-5).
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό) και η ταχυδρομική διεύθυνση.


Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ.1 του Γ.Κ.Π.Δ., ανήλικοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του ιστότοπου Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Εάν διαπιστώσουμε πως έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.


Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η επικοινωνία (δελτία τύπου, εκδηλώσεις, ενημερωτικό υλικό, κοινοβουλευτικές δράσεις και λοιπά) σχετικά με την πολιτική δράση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑ. Υπεύθυνος προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο βουλευτής Βασίλειος Κικίλας και αποδέκτες αυτών ο ίδιος και οι συνεργάτες του.


Κάθε φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, έχει δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@kikilias.gr, τηλεφωνικά στο τηλ. 2103390292-5 ή με γραπτή επιστολή προς το Πολιτικό γραφείο. Τα δικαιώματά του όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι : Το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, το δικαίωμα επικαιροποίησης και διόρθωσης και τέλος το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το Πολιτικό Γραφείο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση αυτού.