Βουλή των Ελλήνων

 

Ερώτηση

 

 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Κίνδυνος απώλειας σημαντικού μέρους ευρωπαϊκών πιστώσεων λόγω έλλειψης Διαχειριστικής Αρχής

 

περισσότερα