Ομιλίες στην ΒουλήΟμιλία μου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων