ΆρθραΟι Έλληνες ταλαιπωρούνται για χρόνια στο χώρο της υγείας από παθογένειες, λανθασμένες πολιτικές επιλογές και πλέον την οικονομική κρίση. 

Κινδυνεύουν έτσι να μείνουν χωρίς φάρμακα και γιατρούς ή στην καλύτερη των περιπτώσεων να τα ξαναπληρώσουν καίτοι ασφαλισμένοι.

Τρανό παράδειγμα ο πολυδιαφημισμένος ΕΟΠΥΥ, που αντί για επανάσταση στο χώρο της υγειάς και προϋπολογισμένα έσοδα ανά έτος 8,2 δις € θα έχει στο τέλος του 2012 μόλις 3,6 δις € κινδυνεύοντας να καταρρεύσει. 

Στην εύκολη δικαιολογία της ένδειας χρημάτων δηλώνω ότι αυτή είναι μόλις η μισή αλήθεια. Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει:

Ο οργανισμός δηλώνει αδυναμία παρακολούθησης των βασικών στοιχείων, εσόδων και εξόδων.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα online και ontime ενημέρωσης των υπηρεσιών του. Στοιχεία συμβάσεων, δεδομένα και πληροφορίες δεν ελέγχονται. Η διοίκηση του φορέα ασκείται στα τυφλά.

Γ.  Ανύπαρκτος ελεγκτικός μηχανισμός

Χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν μπορεί να λειτουργήσει  καμιά υπηρεσία. Κανείς δεν ελέγχει τους παρόχους υγείας για το αν τηρούν τους όρους της σύμβασης.

Τα παραπάνω έχουν ελάχιστο κόστος υλοποίησης και θα εξοικονομούσαν τεράστια ποσά για τον ΕΟΠΥΥ.

Ο προϋπολογισμός του, υπήρξε εξαρχής ελλειμματικός. Αγνοήθηκαν μεταφερόμενες δαπάνες, ταμεία, απεκρύβησαν υποχρεώσεις και φούντωσαν απαιτήσεις. Τώρα καταρρέει.

Υπάρχει λύση, σε δυο φάσεις:

B.Αναζήτηση πλουραλιστικού σχήματος χρηματοδότησης του φορέα, αξιοποίηση  εισαγωγής κλειστών προϋπολογισμών, προοπτικής χρηματοδότησης σε συνθήκες εσωτερικού ανταγωνισμού, δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές.

Ενίσχυση εσόδων, καθιέρωση ποσοστού εισφοράς στον ΕΟΠΥΥ αντί της εισφοράς στον ΟΠΑΔ και το μετοχικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων.

Έσοδα από πρόστιμα στους παρόχους παραβάτες.

Στον τομέα της υγείας απαιτείται τόλμη, διορατικότητα και όραμα, δηλαδή μια δημιουργική επανάσταση διαρθρωτικών αλλαγών, πλαισίου και φιλοσοφίας. Επειδή το “στοίχημα” δεν περιλαμβάνει μόνο τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, αλλά κυρίως τους πολίτες και το διακύβευμα είναι η υγεία τους ας προσπαθήσουμε να το σεβαστούμε με κάθε κόστος.

(Real News 14/10/12)