Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:  Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

 

Θέμα: Πωλήσεις 300 Αεροπορικών Βομβών ΜΚ-82 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Σχετ:      α.Ερώτηση και ΑΚΕ 954/77//06-11-2017 Βουλή των Ελλήνων

                 β. Φ.900α/1390/15737/07-11-2017/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

                 γ. Επίκαιρη Επερώτηση 9/7//8-11-2017 Βουλή των Ελλήνων

 

 

κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των (α) και (γ) σχετικών εγγράφων μας που αφορούν στον προβλεπόμενο, από τον κανονισμό της ΒτΕ, κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με την αξιοποίηση – πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού – πυρομαχικών των Ενόπλων μας Δυνάμεων σε Αραβικές Xώρες, καινούργια δημοσιεύματα παρουσιάζουν και αποκαλύπτουν και άλλη «σκοτεινή» εξαγωγή – πώληση πυρομαχικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Την 27-04-2015, στην επιτροπή της ΒτΕ, εισηγηθήκατε και ζητήσατε την αξιοποίηση – πώληση 300 αεροπορικών βομβών τύπου ΜΚ-82 στα ΗΑΕ.   

Από τα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την ως άνω αξιοποίηση – πώληση, προκύπτει ότι:

 - Ο αριθμός των βομβών ΜΚ-82 που εξήχθησαν – επωλήθησαν  προς τα ΗΑΕ ήταν 1000 και όχι 300,

 - Δεν υπήρχε Διακρατική ή άλλη Συμφωνία – Σύμβαση για την πώληση,

 - Δεν υφίστατο έγκριση από το ΚΥΣΕΑ κλπ.

Επιπρόσθετα από τα εν λόγω δημοσιεύματα, προκύπτει ότι λόγω έλλειψης Διακρατικής Συμφωνίας – Σύμβασης, τα ΗΑΕ προέβησαν σε δωρεά 78 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους 2017 περίπου, υφίσταται ετεροχρονισμένη έγκριση του ΚΥΣΕΑ στη Διακρατική Συμφωνία ή Δωρεά.

Επειδή, όπως ήδη σας έχουμε τονίσει, η αξιοποίηση του υλικού των Ενόπλων μας Δυνάμεων αφορά σε μια πολύ ευαίσθητη και σοβαρή διαδικασία με πολιτικοοικονομικές και διπλωματικές συνέπειες και απαιτείται η απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα ενεργειών, ερωτάται ο κ Υπουργός:

 1.  Υφίσταται ή όχι Διακρατική Συμφωνία – Σύμβαση για την αξιοποίηση – πώληση των 300 αεροπορικών βομβών τύπου ΜΚ-82 στα ΗΑΕ, όπως εισηγηθήκατε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της ΒτΕ, στις 27 Απρ.2015; Εάν όχι με ποια διαδικασία και Σύμβαση έγινε η υπόψη πώληση;
 2.  Ποια ακριβή ημερομηνία υπογράφηκε η ως άνω Διακρατική Συμφωνία ή όποια άλλη Σύμβαση;
 3.  Ποια ακριβή ημερομηνία εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η υπόψη Διακρατική Συμφωνία ή όποια άλλη Σύμβαση;
 4.  Ποια ακριβή ημερομηνία έγινε η μεταφορά των εν λόγω αεροπορικών βομβών, με ποιόν μεταφορέα και με ποιο μεταφορικό μέσο;
 5.  Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των πωληθέντων αεροπορικών βομβών ΜΚ-82 στα ΗΑΕ:  300 βόμβες ως η εισήγηση σας στην Επιτροπή της Βουλής ή 1000 βόμβες όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα του τύπου;
 6.  Με ποια διαδικασία υλοποιήθηκε η πληρωμή των 300 ή 1000 πωληθέντων αεροπορικών βομβών τύπου ΜK-82 στα ΗΑΕ; Με τραπεζική συναλλαγή ή άλλη διαδικασία; Κατά την διάρκεια υλοποίησης της πώλησης, υφίστατο ανέγκλητη πίστωση, ως εγγύηση της είσπραξης χρημάτων;
 7.  Εκδόθηκε αρμοδίως και όπως προβλέπεται, με μέριμνα του Πωλητή, το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (EndUserCertificate); Είναι καταλλήλως υπογεγραμμένο από τον πωλητή, τον αγοραστή και υφίσταται έγκριση του κατασκευαστή των αεροπορικών βομβών ΜΚ-82;
 8.  Τα ΗΑΕ προβήκανε σε δωρεά 78 εκ. ευρώ, ως αντιστάθμισμα της έλλειψης Διακρατικής Συμφωνίας ή άλλης Σύμβασης; Εάν ναι, ποια ακριβή ημερομηνία έγινε η δωρεά, με ποια έγγραφα, ποιος κρατικός φορέας την έκανε αποδεκτή (ΚΥΣΕΑ, ΥΠΕΘΑ, ΥΠΟΙΚ)  και σε ποιόν Π/Υ πιστώθηκαν τα χρήματα;

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, αιτούμαστε όπως μας καταθέσετε:

 1.  Τη Διακρατική Συμφωνία, εφόσον υπάρχει, για την αξιοποίηση – πώληση των 300 αεροπορικών βομβών τύπου ΜΚ-82 στα ΗΑΕ, όπως εισηγηθήκατε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της ΒτΕ, στις 27 Απρ.2015.
 2.   Την εισήγηση σας στο ΚΥΣΕΑ και την αντίστοιχη απαιτούμενη έγκριση αυτού (ΚΥΣΕΑ), στο Σχέδιο της Διακρατικής Συμφωνίας ή άλλης Σύμβασης, που αφορά στην ως άνω πώληση των ΜΚ-82 βομβών στα ΗΑΕ.
 3.   Τα δικαιολογητικά απόδειξης της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης των εκπροσώπων των δύο χωρών, που υπογράφουν τη Διακρατική Συμφωνία ή άλλη Σύμβαση.
 4.   Το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (EndUserCertificate) και το αντίστοιχο έγγραφο Έγκρισης Αλλαγής Τελικού Χρήστη (ThirdPartyTransfer).
 5.   Την προβλεπόμενη Άδεια Εξαγωγής από την Ελλάδα των 300 Αεροπορικών Βομβών τύπου ΜΚ-82.
 6.  Το αντίγραφο  της ενέγγυας – ανέγκλητης πίστωσης, που έχει καταθέσει ο «αγοραστής» και αντίγραφα των δικαιολογητικών είσπραξης των χρημάτων (δικαιολογητικά τραπέζης κλπ).
 7.   Τα παραστατικά μεταφοράς και παράδοσης των εν λόγω βομβών στους «αγοραστές».
 8.   Τα αντίγραφα έγκρισης και αποδοχής της δωρεάς, εφόσον έγινε αυτή, των 78 εκ. ευρώ από τα ΗΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο.