Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο

 

Θέμα: Πώληση Βλημάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και Αεροπορικών Βομβών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Σαουδική Αραβία με Διακρατική Συμφωνία

 

 

κ. Υπουργέ,

 

Από τα δημοσιεύματα του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά με τo αντικείμενο του θέματος, προκύπτει ότι:

 

Στις 13 Ιουνίου 2017, υπεγράφη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και του εμφανιζόμενου ως εκπροσώπου-μεσάζοντα της Σαουδικής Αραβίας.

 

Η εν λόγω συμφωνία αφορούσε την πώληση 300.000 βλημάτων, 105 mm, για την οποία είχε ενημερωθεί αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και είχατε δεσμευθεί ότι θα υλοποιηθεί άμεσα, και στη συνέχεια επακολούθησε συμφωνία πώλησης 1.700 αεροπορικών βομβών τύπου ΜΚ-82, ΜΚ-83, η οποία δεν υλοποιήθηκε. 

 

Δύο μήνες αργότερα, στις 29 Αυγούστου, ο αρμόδιος διευθυντής Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων της ΓΔΑΕΕ, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της διεύθυνσης συμβάσεων και συμφωνιών του υπουργείου Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Σαουδάραβας αξιωματικός δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη διακρατική συμφωνία που είχε υπογράψει η ελληνική πλευρά με το μεσάζοντα και δεν είχε χρηματοδότηση για την αγορά των αεροπορικών βομβών.

 

Στις συνομιλίες που ακολούθησαν, ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε πληροφορίες σχετικά με πιστοποιημένες εταιρείες για τη μεταφορά των πυρομαχικών, με τις οποίες επικοινώνησε. Μετά το γεγονός αυτό, ακολούθησε τηλεφώνημα του μεσάζοντα στον Ταξίαρχο της ΓΔΑΕΕ και στη συνέχεια έλαβε χώρα το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του ΥΕΘΑ και του Ταξιάρχου της ΓΔΑΕΕ.

 

Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ότι το θέμα είναι μείζον, αφενός σε ό,τι αφορά τη συμφωνία πώλησης πυρομαχικών στη Σαουδική Αραβία και αφετέρου στη συμπεριφορά του ΥΕΘΑ, απέναντι σε έναν ανώτατο Έλληνα αξιωματικό, τον οποίο είχε διορίσει και θέτει θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

 

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Επιβεβαιώνει ή όχι το, επί του θέματος, περιεχόμενο των δημοσιευμάτων του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου;
 2. Η συμφωνία που υπεγράφη για την πώληση των βλημάτων του Στρατού Ξηράς με το μεσάζοντα – εκπρόσωπο, έχει υλοποιηθεί, έχουν μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία τα βλήματα, έχει εισπραχθεί και ποιο ποσό από την πώληση τους; Εάν δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα, ποιος ο λόγος της μη υλοποίησης;
 3. Γιατί ο Διευθυντής της επίσημης Αρχής Συμβάσεων και Συμφωνιών του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, δεν αναγνώρισε την υπάρχουσα συμφωνία που υπήρχε με το μεσάζοντα – εκπρόσωπο;
 4. Με ποια ακριβώς διάταξη του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις σχετικές διακρατικές συμφωνίες, προβλέπεται η ύπαρξη μεσάζοντα – εκπροσώπου – διαμεσολαβητή; Στην υφιστάμενη συμφωνία πώλησης των βλημάτων ο μεσάζων, ποια ακριβώς επίσημη Σαουδαραβική Αρχή εκπροσώπησε και πως ή ποιος πιστοποίησε αυτή την εκπροσώπηση;
 5. Ποιος είναι ο μεσάζων; Ελέγχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αν όντως ο μεσάζοντας εκπροσωπούσε επίσημα τη Σαουδική Αραβία και σε επίπεδο υπογραφής διακρατικής συμφωνίας; Η εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί στον εν λόγω μεσάζοντα βάσει της οποίας υπογράφηκαν οι συμβάσεις πώλησης έφερε τις νόμιμες επικυρώσεις;
 6. Κατατέθηκε η προβλεπόμενη από το σύμβαση ανέγκλητη ενέγγυα πίστωση από τον μεσάζοντα - εκπρόσωπο εντός του ορισμένου χρόνου; 
 7. Τέλος, υπάρχει πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση τόσο της συμφωνίας πώλησης πυρομαχικών στην Σαουδική Αραβία όσο και για την αντιδεοντολογική και προσβλητική συμπεριφορά του κ. ΥΕΘΑ απέναντι στον ανώτατο Έλληνα αξιωματικό; 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω, αιτούμαστε όπως μας καταθέσετε:

 1. Τη συμφωνία που υπεγράφη για την πώληση των βλημάτων του Στρατού Ξηράς στην Σαουδική Αραβία με τον μεσάζοντα και ποια επίσημη ή μη Σαουδαραβική Αρχή εκπροσωπούσε;
 2. Το αποδεικτικό πιστοποίησης της εκπροσώπησης της Σαουδαραβικής Αρχής από τον μεσάζοντα Β.Π και αποδεικτικό ότι η εν λόγω αρχή είναι η επίσημη και αρμόδια αρχή για την υπογραφή και υλοποίηση σχετικών διακρατικών συμφωνιών.
 3. Το αποδεικτικό, εφόσον υπάρχει, έγγραφης συμφωνίας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πώληση 300.000 Βλημάτων 105 mm του Στρατού Ξηράς και τις 1.700 Βόμβες (MK-82, MK-83) με τα παρελκόμενα τους της Πολεμικής Αεροπορίας;
 4. Όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η διάπραξη κάποιου αδικήματος του Ανώτατου Αξιωματικού της ΓΔΑΕΕ και δικαιολογεί την διαθεσιμότητα που τον θέσατε.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές,

 1.  Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α’ Αθηνών
 2. Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου