Βουλή των Ελλήνων 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

            

Θέμα: Επίσημες καταγγελίες και «σκιές» στη διαχείριση του προσφυγικού

 

Στο πλαίσιο ψήφισης του νομοσχεδίου 4375/2016, η Νέα Δημοκρατία είχε επανειλημμένα εκδηλώσει τις σοβαρότατες ανησυχίες της για τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων που ευρύτατα εισήγαγαν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις Παράλληλα, πλήθος παρεμβάσεων από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών που μεσολάβησαν από τη ψήφιση του εν λόγω νόμου. Κοινή συνισταμένη των επιφυλάξεων και των παρεμβάσεων αποτέλεσαν οι αδιαφανείς διαδικασίες και η έλλειψη ξεκάθαρων κριτηρίων επιλογής αναδόχων.

Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από τον τέως Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ. Βουδούρη, ο οποίος προχώρησε και σε σημαντικές καταγγελίες. Πέραν της μη εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς το πρόσωπο του, γεγονός για το οποίο η Κυβέρνηση ουδέποτε παρείχε διευκρινίσεις, ο κ. Βουδούρης αναφέρθηκε στην ύπαρξη «σκιών». Μίλησε για «φαραωνικά» σχέδια με δυσανάλογο εργολαβικό κέρδος, εμμονές σε αδόκιμες επιλογές πέραν των διεθνών προδιαγραφών, ύπαρξη πιέσεων για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων αντί της διενέργειας διαγωνισμών. Επιπρόσθετα, ο κ. Βουδούρης ανέδειξε την ανυπαρξία σχεδιασμού του Υπουργείου η οποία, εκτός των άλλων, έγκειται στην έλλειψη προϋπολογισμού για τη διαχείριση του προσφυγικού και την εκτίμηση του κόστους ανά πρόσφυγα, όπως και τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Δεδομένου ότι:

-Ο Πρωθυπουργός μόλις πρόσφατα προσέδωσε στη χώρα μας το ρόλο ανάδειξης του ανθρώπινου προσώπου της Ευρώπης στο ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών

-Η Νέα Δημοκρατία μίλησε από την πρώτη στιγμή για τις σημαντικές καθυστερήσεις και την έλλειψη σχεδιασμού στη διαχείριση του προσφυγικού, οι οποίες αναπαρήγαγαν σημαντικό κόστος για την ελληνική οικονομία και σημαντικά προβλήματα για τη διαβίωση των προσφύγων.

-Συζητείται το ενδεχόμενο αποστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικού εμπειρογνώμονα διαχείρισης των κονδυλίων για το προσφυγικό.

-Υφίστανται σημαντικές και πρόσφατες καταγγελίες από πλήθος ελληνικών και διεθνών φορέων για ακατάλληλα σημεία διαμονής και απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών

Για τους λόγους αυτούς επερωτάται ο κ. Υπουργός

α)Πως αξιολογεί συνολικά τη διαχείριση του προσφυγικού όταν τόσους μήνες μετά την εκτόνωση των προσφυγικών ροών, τόσο σε επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων όσο και σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης και σχεδιασμού οι ενέργειες της Κυβέρνησης κρίνονται πρακτικά ανεπαρκείς, προβληματικές και αδιαφανείς;

β)Για ποιο λόγο και πως δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν εκχωρήθηκαν πλήρεις αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης;

γ)Πως δικαιολογεί τις καταγγελίες για «φαραωνικά» σχέδια με δυσανάλογα υψηλό εργολαβικό κόστος; Ποια η διάρθρωση του κόστους κατασκευής της δομής φιλοξενίας δίπλα από το πρώην εργοστάσιο $οίΐθχ και ποια τα κριτήρια ανάθεσης; Ποιες είναι οι συμβάσεις συνολικά που προέκυψαν βάσει απευθείας αναθέσεων;

δ)Πως δικαιολογεί τη διάσταση στοιχείων για τον αριθμό των προσφύγων μεταξύ του Κέντρου Επιχειρησιακής Οργάνωσης Μεταναστευτικού και του σχετικού οργάνου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΚΕΣΟΔΠ).

ε)Αληθεύουν τα λεγόμενα του κ. Βουδούρη για απορρόφηση ίση με το 28% των ευρωπαϊκών κονδυλίων; Αν ναι για ποιο λόγο παραμένει χαμηλή η απορρόφηση και πως αυτή δικαιολογείται;

στ)Πως είναι δυνατόν να θεωρεί η Κυβέρνηση πως η χώρα μας αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, όταν αδυνατούμε να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητο επίπεδο διαχείρισης, διαφάνειας τόσο για την Ελληνική όσο και για Ευρωπαϊκή κοινωνία;

ζ)Προτίθεται να διερευνήσει άμεσα με όλους τους πρόσφορους τρόπους τις σοβαρές αυτές καταγγελίες;

Οι επερωτώντες Βουλευτές
1. Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος
2. Κωνσταντίνος Τσιάρας
3. Βασίλης Κικίλιας
4. Νότης Μηταράκης
5. Μάνος Κονσόλας
6. Χαράλαμπος Χ. Αθανασίου
7. Κώστας Αχ. Καραμανλής
8. Αναστάσιος Δημοσχάκης
9. Δημήτρης Κυριαζίδης